Posiolla itsenäinen suurikokoinen 160,64 ha metsätila.

Tila on hyvin saavutettavissa, sillä se rajoittuu eteläpäässä Rovaniemen tiehen ja pohjois osaan kulkee metsäautotie. Lisäksi pinta-alasta suurin osa kivennäismaata.

Tila-arvion mukaan pinta-alasta metsämaata 109,1ha, josta taimikoita 15,1ha, nuorta kasvatusmetsää 13,8ha, varttunutta kasvatusmetsää 69,4ha, uudistuskypsää metsää 10,8ha. Ainespuuta yhteensä noin 7 700m3.

Kuviolla 25 on lähde, sekä tilan eteläpuolella noin kuvioilla 42, 47, 48.1 ja 50 mahdollinen noro. Nämä ovat suurella todennäköisyydellä metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, joissa metsänkäsittely on rajoitettua.

Metsästysvuokrasopimus metsästysseura Perä-Posion Metso ry:n kanssa.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään keskiviikkona 16.6.2021 klo 23:59

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Sähköyhtiöllä vuokraoikeus, jossa oikeus pystyttää laitteita, kulkea Miekkavaaranpäälle ja tarvittaessa poistaa puustoa alueelta. Vuokrasopimus on tehty vuonna 1977, jonka jälkeen yhtiö on ostanut Miekkavaaran päältä palstan, jonne on pystyttänyt laitteita.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset: 1) Yhteinen vesialue 614-412-876-1 Peräposion kylän vesialueet 2) Yhteinen vesialue 614-876-1-0 Posion 13 kylän osakaskunta