Posion kunnassa Lehtiniemen kylässä noin 16 ha metsätila. 

Tila rajoittuu Yli-Suolijärveen kahdessa kohtaa. Ranta-alueella, varsinkin eteläpuolen palstalla olisi todella kaunis paikka mökille.  Tilalla ei ole valmista rakennuslupaa eikä alueella ole kaavaa. Rakentaminen vaatii poikkeamisluvan.

Tilalla on vanha hirsirunkoinen noin 30m3 mökki ja noin 12m2 saunarakennus. Rakennukset ovat olleet pitkään asumattomina ja ne ovat purkukuntoisia. Rakennuksille ei ole myöskään haettu aikoinaan rakennuslupaa, joten ne on purettava. Purkamisesta tulee tehdä purkamisilmoitus, joka maksaa 75€/purkamisilmoitus.

Tilalla oleva vene ja perämoottori sisältyvät kauppaan.

Välittäjä on lomalla 27.7.2020 - 9.8.2020 välisen ajan.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 23.8.2020 klo 23:59

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Valmista rakennuslupaa ei ole. Rakentaminen vaatii poikkeamisluvan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset tierasitteet ja venevalkama/autojen pitäminen. Lisäksi vanha rasite, joka sisältää naapureille 5 m kulkuoikeuden kalastusta varten pohjois puolen palstan rannassa (tuskin enään käytetty).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset. Lisäksi tila on osakkaana Särkisaarentiessä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 614-408-876-1 Lehtiniemen kylän vesialueet 2) Yhteinen vesialue 614-876-1-0 Posion 13 kylän osakaskunta