Kipinässä Kienasjärven eteläpäässä Lapinojan varressa noin 27,4 hehtaarin kokoinen erillispalsta määräalana Erkkilän tilasta. Metsät pääosin nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää, joissa olisi harvennuksia ja kunnostusojitustakin tehtävänä.

Kipinän metsästysseuran pyyntialueita, rajoittuu myös valtionmaihin, laajaan Kuusisuo-Hattusuo natura-alueeseen.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kulkuoikeus idästä Kienaskankaan kautta. ks kiinteistörekisterikartta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa osuudet pinta-alansa mukaan tilan osuuksista yhteisiin alueisiin: Alakollajan yhteiset vedet 876-6, Kollajan jakokunnan yht maa-alue 878-1 ja Yht maa-alue 878-29