Kipinän Syväojalla Kollajantiehen rajoittuva noin 9,4 hehtaarin kokoinen erillinen metsäpalsta määräalana Erkkilän tilasta. Metsät pääosin nuoria kasvatusmetsiä.

Kipinän metsästysseuran metsästysalueita.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Myytävä alue Iijoen rantayleiskaavassa metsäaluetta. Ei rajoitteita metsäkäytölle.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Palsta rajoittuu Kollajantiehen, ei sovittuja tieoikeuksia.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa osuudet pinta-alansa mukaan tilan osuuksista yhteisiin alueisiin: Alakollajan yhteiset vedet 876-6, Kollajan jakokunnan yht maa-alue 878-1 ja Yht maa-alue 878-29.