Tuhansuolla Kallion metsätien varrelta 27 hehtaarin metsätila, jonka läpi virtaa Ero-Oja. Ojanvarressa runsaat puustot joissa on hakkuumahdollisuuksia.

Metsästysoikeus vuokrattu Tuhansuon metsästysseuralle.

Ero-Oja on perattu puro eikä ole metsälain 10§:n erityisen tärkeä elinympäristö.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kallion metsätie

Osuus yhteisiin Ei ole