Kuikkaperällä kahdesta palstasta muodostuva metsätila. Toinen palsta rajoittuu viinivaaran metsätiehen, toinen Pikku Leppilampeen. Metsät pääosin varttuneita kasvatusmetsiä, joissa kasvatushakkuita tulossa n. 6ha/160m3. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Ympäristötukisopimus 12.5.2025 asti, Väliojanvarsi, metsälain 10§:n erityisen tärkeä elinympäristö, jonka metsätaloustoimenpiteitä on rajoitettu.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

ks kiinteistörekisterikartta, suopalstalle kulku Iso Leppilammen eteläpuolitse, ei tietä perille.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Hetejärven jakokunnan yht. vesialue 876:1 sekä yhteinen maa-alue 878-48, hete viinivaarantien eteläpuolella n. 200 metriä ennen tienvarsipalstaa.