Kollajalta tilat Kotikangas RN:o 27:21, Sainselkä RN:o 27:9 sekä määräal Porkunperän palstat Erkkilä RN:o 29:78 tilasta. Metsät pääosin nuoria kasvatusmetsiä ja varttuneita kasvatusmetsiä. Harvennushakkuuta tehtävänä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Iijoen rantayleiskaava. Kaavamerkinnät, kopioi osoite selaimen osoiteriville http://paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/pudasjarvi/yk/liitteet/5.pdf Kollajantien länsipuolisella rantapalstalla kaavamerkintä MY- metsänhakkuu ei vaadi maisematyölupaa. Porkunperän palstalla rantapuolella merkintä MA-3 maisemallisesti tärkeä alue, jolla vaaditaan maisematyölupa, yläosa metsäaluetta. Kumpusaari myös MA-2 aluetta, maisemalupa vaaditaan.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kollajantien länsipuolisen palstan kuvio 4 ja Porkunperän rantakuvio 89 on metsälain 10§:n tuorelehto, jonka metsätalouskäyttöä on rajoitettu. Ei ympäristötukisopimuksia tehtynä.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Ei kaikille palstoille. ks kiinteistörekisterikartat.

Osuus yhteisiin On