Erillinen metsäpalsta määräalana, 16,3 ha Jaalangan Pikku Palovaarassa. 

Puustot pääosin varttuneita taimikoita, joissa olisi heti taimikonhoitoa tehtävänä runsaasti lisäksi pitäisi tehdä harvennushakkuuta ja siemenpuiden poistoa.

Metsästysoikeus vuokrattu Jongun metsästysseuralle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Metsälain 10§:n erityisen tärkeitä elinympäristöjä kuviot 29.1 ja 31.1. rinnenoroja , ei ympäristötukisopimuksia.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ks kiinteistörekisterikartta. Pikku Palovaaralle tieoikeus Palovaarantieltä, kangastie.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin eivät siirry kaupassa.