Liekokylässä kahdesta palstasta muodostuva n. 228,9 hehtaarin määräala. Kotipalstat ja talo jäävät myyjälle. Palstat Isokummun tienpäässä Koirasuolla sekä Liekolammen takana Kolkkoahossa. Metsät pääosin nuoria kasvatusmetsiä. Suoluontoa runsaasti palstoilla.  Siuruan metsästysseuran pyyntialueita.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kuviolla 47 metsänviljelytyöt tekemättä, 2,8 hehtaaria. Kuviot 39 ja 52 metsälain 10§:n suojaamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

ks kiinteistörekisterikartta. Kolkkoahon palstalla ei ole kulkuoikeutta eteläpuolelle tulevaan piennartiehen. Kulkuoikeudet käsitellään lohkomistoimituksessa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Koirasuon palsta saa tilan osuuden yhteiseen maa-alueeseen 615-412-878-15, lanssimaita palstan kohdalla jokivarressa