Määräalana erillinen metsäpalsta n. 30,6 hehtaaria Jongun Länsirannalla Haaposuon kupeessa. 

Metsät pääosin varttunutta taimikkoa, jossa pitäisi tehdä kylvötuppaiden harvennusta sekä hieman harvennushakkuuta. Stora Ensolla on sovittuna hakkuita naapuritilalle ja talvitien teko parasta aikaa käynnissä, hakkuut tällekin palstalle kuulostaisi onnistuvan kuluvalle talvelle.

Metsästysoikeus vuokrattu Jongun metsästysseuralle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Metsälain 10§:n erityisen tärkeitä elinympäristöjä kuviot 5j a 7 luonnontilaisia kitusoita, ei ympäristötukisopimuksia.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ks kiinteistörekisterikartta. Palstalle talvitieoikeus Haaposuon ja Myllysuon kautta, oikeus kulkea Natura-alueen yli.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin eivät siirry kaupassa.