Kahdesta erillisestä palstasta muodostuva määräala. Toinen palsta  16,3 ha Jaalangan Pikku Palovaarassa ja toinen palsta Jongun Länsirannalla Haaposuon kupeessa. 

Pikku Palovaaralla puustot pääosin varttuneita taimikoita, joissa olisi heti taimikonhoitoa tehtävänä runsaasti lisäksi pitäisi tehdä harvennushakkuuta ja siemenpuiden poistoa.

Sadinselän palsta myös pääosin varttunutta taimikkoa, jossa pitäisi tehdä kylvötuppaiden harvennusta sekä hieman harvennushakkuuta.

Metsästysoikeus vuokrattu Jongun metsästysseuralle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Metsälain 10§:n erityisen tärkeitä elinympäristöjä kuviot 5,7,29.1 ja 31.1. Palovaaran palstalla rinnenoroja ja Sadinselän palstalla luonnontilaisia kitusoita, ei ympäristötukisopimuksia.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ks kiinteistörekisterikartta. Pikku Palovaaralle tieoikeus Palovaarantieltä, kangastie. Sadinselän palstalle talvitieoikeus Haaposuon ja Myllysuon kautta, oikeus kulkea Natura-alueen yli.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin eivät siirry kaupassa.