Siikalasta Ala-Siikalammen kupeesta kahdesta erillisestä metsäpalstasta muodostuva määräala. Tie perille kumpaankin palstaan, talvikuljetuskelpoinen. Metsät pääosin isoa, varttunutta mäntytaimikkoa auratulla maapohjalla, joka olisi kiireellisesti taimikonhoidon tarpeessa. Hyväkasvuisia maapohjia.

Isommalla palstalla on tienvarressa taukotuvaksi soveltuva vanha asuntovaunu, joka on nostettu jalakselle (ei vedettäväksi , koska ei alustaa) ja rakennettu katos päälle, vieressä myös liiteri, huussi ja kaivo. Rakennuksille ei ole haettu rakennuslupia mutta isommalle palstalle on Iijoen rantayleiskaavaan merkitty mökille rakennuspaikka, joten sellaisen rakentaminenkin onnistuu. Rakennuksia ei ole käytetty vuosikausiin ja ne myydään purkukuntoisina, kaivoakaan ei ole käytetty ja vedenlaadusta ei ole tietoa.

Soveltuu myös hyvin tukikohdaksi kalastukseen tai metsästykseen. Harjun tilan metsästysoikeus on vuokrattu Ypykkäjärven erälle, mutta seurojen välisellä sopimuksella Pudasjärven metsästysseura pyytää hirviä alueella. Eli kumpaankin seuraan olisi mahdollisuuksia päästä.

Siikalan tiessä on puomi, ota yhteyttä jos on tarvetta päästä perille asti autolla ja vaunuun sisälle. Välittäjä on nyt lomalla muttatarvittaessa näyttö onnistuu 26.7. alkavalla viikolla.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaavakartta liitteenä, kaavasta tarkemmin Pudasjärven kaupungin nettisivuilla.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Rantapalsta on tulva-aluetta. Isommalla palstalla on kaavassa mökille rakennuspaikka. Nykyisillä rakennelmilla ei ole rakennuslupia.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Metsäarvioon on merkitty 04 kehitysluokan kuviot, ovat metsälain 10§:n tarkoittamia lehtoja, erityisen tärkeitä elinympäristöjä joiden metsätalouskäyttöä on rajoitettu. Ei voimassa olevaa ympäristötukisopimusta. Rantapalstalla tienpäässä muutamilla Livonsaarelaisilla tiloilla oikeus veneen ja autojen pitoon, ks kiinteistörekisteriote ja kartta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Siikakorventie menee palstoille ja tila on siinä osakkaana. Tiekunta on päättänyt vuosimaksuksi 30€, lisäksi perivät käyttömaksua puunkuljetuksista. Tiessä ei ole murskeita talvikuljetuskelpoinen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa osuudet tilan yhteisiin alueisiin pinta-alansa mukaan: Ala-Kollajan jakokunnan yhteiset vedet 615-404-876-6, Kollajan jakokunnan maa-alue 615-404-878-1 (uiton aikuisia lanssipaikkoja Iijokivarressa), sekä yhteiset maa-alueet 615-404-878-13 (Rantapalsta Ypykkäjärvellä) ja 615-404-878-51 (vanha sorapalsta Homankankaalla).