Määräalana erillinen, Valkiaisenkummun metsäpalsta n. 17,2 hehtaaria Aittojärveltä Rintelä 615-407-21-69 tilasta.

MPalsta hyvällä sijainnilla, pääosin mangasmaita, metsätie menee palstalle. Tehtävänä taimikonhoitoa, harvennushakkuita sekä uudistamishakkuita.

Metsästysoikeus on vuokrattu toistaiseksi Aitto-Ojan metsästysseuralle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Valkiaisen metsätie

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Määräala ei saa osuuksia tilan yhteisiin.