Kipinästä Petäjäkankaantiehen rajoittuva, tien itäpuolella sijaitseva, noin 80 hehtaarin kokoinen määräala. Metsät pääosin uudistuskypsiä ja nuoria kasvatusmetsiä, runsaat hakkuumahdollisuudet. Kipinän metsästysseuran pyyntialueita.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kulkuoikeus naapuritiloille Petäjäkankaantieltä Niskasuolle, talvitie Niskasuolle.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Petäjäkankaantieltä vanha talvitienpohja jota käytetty hakkuissa.

Osuus yhteisiin Ei ole