Ruuhensuontiehen rajoittuva metsätila, myyjät pidättävät kaupassa itselleen tilan osuuden Ruuhensuon yhteismetsään.

Tilan vanhat pellot kasvavat koivua, Puustoja löytyy monen ikäisiä, pääosin taimikkoa ja ylispuustoista taimikkoa. Myös päätehakkuuikäistä metsää löytyy. Tilalla reheviä suopohjia, joskin kunnostusojituksen tarvetta.

Ruuhensuon metsästysseuran metsästysalueella.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ruuhensuontieltä kulku, eteläpäässä tieoikeus mutta palstan rajalla syvä kanava.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuus yhteiseen muhapalstaan 615-411-878-10, 0,000200/1,000000 Ruuhensuon yhteismetsäosuus jää myyjälle.