Pudasjärvellä Jongulla seitsemästä palstasta koostuva metsätila. Myyjät pidättävät määräalana tilan n. 6.9 hehtaarin kokoisen kotipalstan rakennuksineen Jongunjärven rannalta.

Tilalla on kehitysluokat kattavasti edustettuna, pääosin nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä. Hakkuumahdollisuuksia on runsaasti, harvennusta ja myös päätehakkuutakin. TIlalla on 22.6.2021 riehuneen Paula-myrskyn jälkeen korjaamattomia myrskytuhoja, tuhoalueet on esitelty metsäarvion kansilehdellä. Pahin alue on Hankavaaralla heti metsästysmajan takana, kesäkorjuukelpoista aluetta, jossa puuston määrästä n. 20-30% on kaatunut. 

Valkeisenlammen rannalle on poikkeamisluvilla saatavissa kaksi mökkitonttia. Lampi on kirkasvetinen hetepohjainen lampi, tietä ei perille.

Jongun metsästysseuran pyyntialueita sekä Sotkajärven tienvarren palstat Ervastinseudun metsästysseuran alueita.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Valkeisenlammelle kunnan ilmoituksen mukaan on mahdollista saada kahdelle mökille luvat poikkeamislupamenettelyllä. Länsipään niemessä hyviä paikkoja, tuulenkaatoja alueella, ei tietä perillä. Hyviä rakennuspaikkoja on myös idempänä mutta siinä ranta on märempää.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Hankavaaralla kuvio 66.2 on metsälain 10§:n suojaama kalliokko. Paukkerinvaaran palstalla Harjuselänteen itäpäässä on mahdollisia pyyntikuoppia, muinaismuistolain nojalla maanmuokkausta ei saa tehdä. Palovaaran palstalla rinteen alla kitusuo, joka on myös 10§:n kohde. katso kiinteistörekisteriote ja kartta

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

katso kiinteistörekisteriote ja kartta Jaalankajoen palstalla ei ole osuutta naapurille menevään piennartiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Myyjälle jäävä määräala saa osuuden yhteisiin pinta-alansa mukaan, sekä tilan koko osuuden kotipalstan rannassa sijaitsevaan yhteiseen maa-alueeseen 878:27. Osuudet näkyvät kiinteistörekisteriotteesta.