Nikuntien varresta hyväpuustoinen metsätila n. 52 hehtaaria. Myyjä pidättää itselleen määräalana tilaan kuuluvat kolme rantapalstaa Jongusta ja Pelttarista. Metsät pääosin nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää. Metsiä on hoidettu hyvin ja takavuosina tehty taimikonhoitojakin paljon, tällä hetkellä ei ole juurikaan metsänhoidollista hakkuutarvetta. Kuivan kesän aikaan puunkuljetus onnistuu kangasteitä myöten tilan pohjoispäästä, mutta pääosin alueen hakkuut on ajoitettu talvikuljetukseen. Nikuntien perusparannuksesta on aikaa alle kymmenen vuotta.

Sotkajärven metsästysseuran pyyntialue länsipuolella, idässä rajoittuu valtion maahan.

Kaupanteon ajankohta menee syksyyn, koska kaupalle täytyy saada edunvalvonnan takia digi- ja väestötietoviraston lupa ja siellä jonot n. 4kk.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

katso kiinteistörekisterikartta

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

TIlan osuudet yhteisiin siirtyvät myyjän pidättämälle määräalalle.