Lentokentän pohjoispuolelta Rytilammen kupeesta Rintelän tilan metsäpalsta. Myyjälle jää määräalana tilan kotipalstat, 3 kpl, pinta-ala noin 2,4 ha, palstat sijaitsevat Kynkäällä. 

Palstan reunaan menee metsätie, johon tilalla on osuus. Tilalla kaikki kehitysluokat aika tasaisesti edustettuna.  Törrönojan takana olisi tehtävänä uudistamishakkuita sekä harvennuksia ja jonkinverran taimikonhoitoja.

Metsästysoikeus on vuokrattu toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella Nissinkylän Erälle. Palstalla on vanha reki sekä parakki, jäävät ostajalle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Törrönojavarsi, kuvio 2 on metsälain 10§:n erityisen tärkeä elinympäristö (Puro, vanha havu- tai sekametsä ja Rehevä korpi). Kohteesta on ympäristötukisopimus, joka on voimassa 22.5.2017 - 22.5.2027 saakka. Kohteesta on maksettu ympäristötukea n. 9150 €. Jos sopimus irtisanotaan kesken kauden niin irtisanojan on palautettava jäljellä olevaa aikaa vastaava rahasumma.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Metsätie perille, tiekunnan tie ei siksi näy kiinteistörekisterikartalla.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin siirtyvät myyjälle jäävälle määräalalle.