Pudasjärven ja Taivalkosken rajan tuntumassa Kisosjoen läheisyydessä Pikku Honkavaaralta hyväkasvuisilla mailla oleva metsätila. Puustot pääosin varttuneita kasvatusmetsiä, jotka pitäisi käydä pääosin harvennushakkuilla läpi lähivuosina. Näätävaaran metsätie kulkee tilan läpi.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Puronvarsikuviot 7 ja 36, yhteensä n. 2,3 hehtaaria ovat metsälain 10§:n suojaamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, joiden hakkuita on rajoitettu. Ei ole tehty ympäristötukisopimusta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Näätävaaran metsätie kulkee palstan läpi. Tiestö on valtion metsäteitä ja Metsähallitus perii puunkuljetusmaksua 15senttiä/m3 kilometriltä. Kujetusmatka valtion teitä pitkin on suunnasta riippuen noin 15-30 kilometriä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tilalla on osuus yhteiseen vesialueeseen 832-412-876-6, talon nro 13 yht. vesialue Kisosjoessa