Nuorungalla kahdesta palstasta muodostuva tila, myyjät pidättävät itselleen Sarakyläntiehen rajoittuvan n. 3,7 ha:n palstan.

Metsät pääosin uudistuskypsiä metsiä, joissa runsaasti hakkuumahdollisuuksia kauttaaltaan.

Isompi palsta rajoittuu lännessä Livojokeen, rantayleiskaavassa alue on metsäaluetta, ei rakennuspaikkoja. Rannassa näkyy kartalla rakennus, purettu vanha kesänavetta. Idässä palsta rajoittuu Hietalampeen, joka on kirkasvetinen hyvä uimavesi. Tilan alueella rannat pääosin suota, mutta etelärajalla kuivempi maa ulottuu lähelle rantaa, ja siihen on saatavissa poikkeamisluvalla rakennusoikeus.

Metsästysoikeus vuokrattu Tuhansuon metsästysseuralle.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Livojokiranta on metsäaluetta, ei rakentamispaikkoja kaavassa.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Hietalammen rantaan mahdollisuus saada poikkeamisluvalla rakennuspaikka. Ranta on suoperäinen.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

ks kiinteistörekisterikartta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

876:5 yhteinen vesialue Hietalammessa, lammen pohjoispuoli.