Pärjänsuolla neljästä palstasta muodostuva metsätila. Metsät pääosin varttuneita kasvatusmetsiä, joissa olisi hakkuumahdollisuuksiakin. Koira-ojan palstalle menee piennartie, talvikorjuukelpoinen palsta, piennartiestä ei ole virallista sopimusta. Kokkosuon palstalle Kiiskivaaralle menee metsäautotie perille, tie on takavuosina perusparannettu. Kotipalstat rajoittuvat Pärjänsuontiehen, länsipuoliselle palstalle lähtee kevytrakenteinen, talvikorjuukelpoinen tie. Kotipalstalla on rakennuksista jäljellä vain romahtanut lato. Kotipalstalla on naapuripalstalta ajettu energiapuupino välilanssissa, puunostaja hoitaa poiskuljetuksen.

Pärjänsuon metsästysseuran metsästysalueita.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinnitys on mutta puretaan ennen kauppaa.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

ks kiinteistörek.kartat. Koira-ojanpalstalle on kaivettu piennartie kaakosta Kivarin yhteismetsän tienpäästä, tiestä ei ole virallista sopimusta. Kokkosuonpalsta on Vihantavuoren metsätien varressa. Pärjänsuontien länsipuolisella palstalla kulkee tieura, jota käytetään mutta ei ole kirjattu kiinteistörekisteriin.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuus yht maa-alueeseen 615-407-878-2.