Ervastissa neljässä palstassa oleva metsätila. Myyjä pidättää itsellään noin 10,1 hehtaarin kokoisen määräalan, jolla sijaitsee tilan rakennukset, määräala on merkitty ruksilla liitekarttaan.  Pääpalsta sijaitsee Kellotörmän tien varrella ja pienemmät palstat Söksönahossa.

Metsät pääosin varttuneita ja uudistuskypsiä. Paasikankaan palstalla sijaitsevat pääosin uudistuskypsät metsät, siellä myös taimikonhoitoa n. 8,5 hehtaaria tehtävänä sekä olisi tuottavia lannoituskohteita harvennetuilla männiköillä. Paasikangas pääosin kesäkorjuukelpoista aluetta.

Metsästysoikeus on vuokrattu Ervastinseudun metsästysseuralle.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kellomutkantien pohjoispuolinen osa on Iijoen rantayleiskaavassa metsätalousaluetta, ei rajoitteita metsänkäytölle.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Normaalit kulkuoikeudet, katso kiinteistörekisteriote ja kartta. Venymäojanvarsi on metsälain 10§:n tarkoittama erityisentärkeä elinympäristö jonka metsätalouskäyttöä on rajoitettu, ei ole tehty ympäristötukisopimusta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Venymänojan takaiselle suopalstalle ei ole kirjattua kulkuoikeutta.

Osuus yhteisiin Ei ole