Hoidettu kovapuustoinen määräala!

Paljon päätehakkuupuustoa sisältävä määräala kahdessa palstassa. Tilan pellot myydään eri kohteena ja peltojen yhteyteen jää metsäarvion viimeinen kuvio 534, pinta-alaltaan 0,6 hehtaaria. Hienot taimikot runsas 30 % pinta-alasta, nuorta kasvatusmetsää noin 17 % alasta ja lähes puolet päätehakkuupuustoja.

Vain OMT ja MT pohjia, kyllä kasvaa!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 619-412-878-1 MUDANOTTOPAIKKA