Puolangan KK:lta n. 53 km HONKANEN 118,63 ha metsätila Honka-Jylkky metsäautotien varrella, Korvuajokivartta tilalla n. 2 km ja  jylhiä reheväkasvuisia vaaramaisemia, tilalla myös pieni metsäkämppä sekä mahdollisuus hakea rakennusoikeutta poikkeamisluvalla. Puustoa n. 8994 m3 ja hakkuumahdollisuutta n. 2500 m3. Metsäkanalintuja ja hirvenjälkiä näkyi kuvausreisulla, joten metsähallituksen maiden ympäröimissä hulppeissa maisemissa mahdollisuudet metsästykselle sekä kalastukselle että runsaasti muitakin monikäyttömahdollisuuksia kanotoinnin ym. osalta 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Poikkeamisluvalla mahdollisuus saada Kunnan puoltamaa rakennusoikeutta

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

metsälain 10 § mukaisia kohteita; kuviolla 21 tihkupinta ja kuvioilla 13, 16, 23,60 Koiraojan puronvarsi sekä Natura-soidensuojelualueen valuma-alue, joka huomoitava kunnostusojituksen vesiensuojelusuunnitelmassa (liitekartan mukaan), Kuviolla 63 pienialainen kallio/louhikko ja kuviolla 67 jyrkänne.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin Ei ole