Näppärä metsämääräala Huvikumpu n. 25,2 ha  Otermalla n.33 km Puolangan ja Vaalan kk:ltä piki- ja metsäautotien varsilla, jossa pääosa metsäpinta-alasta n. 83,7 % (n. 21,1 ha) havupuuvaltaisia nuoria- ja varttuneita kasvatusmetsiä. Puustoa n. 2118 m3, hakkuumahdollisuutta n. 500 m3. Monikäyttötoimintojen tuomaa lisäarvoa mm. kalastuksen, metsästyksen (pääsy metsästysseuran jäsenyyteen mahdollinen), luonnonantimien mahdollistamana ja Luoteenjärven rantamien tuoman lisäarvon kautta. Monipuolinen sijoituskohde, jossa puusto hyvässä kasvu-, arvokasvu- ja tuottovaiheessa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

22.10.2001 Kainuun osayleiskaava arkistontunnus KAIKO/8/63/2002 alue metsätalouskäyttöön merkittynä

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kirjallinen ja sähköinen panttikirja, jotka voidaan kuolettaa tai siirtää sopimusken mukaan

Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti määräala pinta-alan suhteessa