Kiila kiinteistö 38,11 hehtaaria Puolangan kk:ltä n. 16,5 km Auholla tien varrella. Puusto nuorta- ja varttunutta kasvatusmetsää. Kokonaispuusto n. 3021 m3, josta hakkuumahdollisuus n. 750 m3. Ouus yhteisiin Auhon maa- ja vesialueisiin sekä Puolangan lohkokunnan maa-alueisiin. Auhonjärven tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet mm. kalastukseen, metsästykseen sekä metsästysseurueeseen pääsyyn. Monipuolinen puuhastelu- ja sijoituskohde, jossa metsä parhaassa tuotto- ja arvokasvuvaiheessa. Lisäbonuksena ostaja saa omistukseensa saaren Auhojärvestä(näkyy esiteen kansikuvassa).

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistö merkitty kaavassa metsätalouskäyttöön

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Ouudet yhteisiin maa- ja vesialueisiin kiinteistörekisteriotteen mukaisesti