Puolangan Askankylällä  n. 22 km Puolangan kk:ltä 13 hehtaarin Korpela metsätila, jossa Latvainpuron rinnalla kulkevan piennartien varsilla pääosin kasvuisia ylispuustoisia taimikoita ja nuoria kasvatusmetsiä.  Puustoa n. 504 m3 hakkuumahdollisuus n. 200 m3. Monikäyttömahdollisuuksien tuomaa lisäarvoa mm. metsästyksen ja luonnonantimien mahdollistamana (pääsy metsästysseuran jäsenyyteen mahdollinen). Monipuolinen puuhailupalsta, jossa puusto hyvässä kasvu- ja tuottovaiheessa. Dronelentovideo myyntiesitteen liitteenä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole