Helposti saavutettava Kuusela määräalakiinteistö n. 79,1 hehtaaria Puolangan kk:ltä n. 10,8 km Auholla tien varsilla. Taimikoita (21,5 ha), nuorta-( 24,3 ha) ja varttunutta kasvatusmetsää (14,2 ha). Kokonaispuusto n. 3800 m3, josta hakkuumahdollisuus n. 800 m3. Osuus yhteisiin Auhon maa- ja vesialueisiin sekä Puolangan lohkokunnan maa-alueisiin. Auhonjärven tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet mm. kalastukseen, metsästykseen sekä metsästysseurueeseen pääsyyn. Monipuolinen puuhastelu- ja sijoituskohde, jossa metsä parhaassa tuotto- ja arvokasvuvaiheessa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisterotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

kiinteistörekisterotteen mukaisesti