Kuusikko n. 38,4 hehtaarin metsämääräala erämaisen Näätäjoen rantamilla Puolangan ja Lylykylässä upeissa maisemissa kk:ltä n. 30 km metsähallituksen maihin rajautuvana. Metsistä pääosa kasvuisia nuoria tai varttuneita kasvatusmetsiköitä n. 65,7 %( 25,2 ha) kokonaispinta-alasta. Puustoa n. 2529 m3 ja hakkuumahdollisuus n. 600 m3. Monipuolinen sijoituskohde, jossa puusto hyvässä kasvu-, arvokasvu- ja tuottovaiheessa sekä kehittämismahdollisuuksien kautta helposti lisäarvoa mm. monimuotoisuuden, kalastuksen, metsästyksen (pääsy metsästysseuran jäsenyyteen mahdollinen, Lylykylän  metsästäjät ry.) ja metsähallituksen maille metsälle helposti siirtymisen sekä luonnonantimien mahdollistamana että Näätäjoen rantojen mahdollistamana (rantaa molemmin puolin jokea n. 900 metriä). Myös vapaa-ajan rakentamismahdollisuus mahdollinen Kunnan poikkeamisluvan kautta mikäli haluaa hiljentyä luonnon rauhaan vapaa-ajallaan. Dronevideo tulossa myyntiesitteelle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin Ei ole