Reilun kokoinen Matero määräalakiinteistö n. 79 hehtaaria Puolangan kk:ltä n. 26 km Vattuperällä pääosin tien varsilla. Taimikoita (28,1 %), nuorta-( 25,4 %) ja varttunutta kasvatusmetsää (33,5 %). Kokonaispuusto n. 5264 m3, josta hakkuumahdollisuus n. 1800 m3. Osuus yhteiseen Myllypalstan (Havukkajokivarressa) maa-alueeseen ja monipuoliset mahdollisuudet mm. kalastukseen, metsästykseen sekä metsästysseurueeseen pääsyyn. Monipuolinen puuhastelu- ja sijoituskohde, jossa runsaasti hakkuumahdollisuuksia sekä metsä hyvässä tuotto- ja arvokasvuvaiheessa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti