Puolangan Aittokylässä Osa Pikkula II metsätila n. 44,77 hehtaaria piki- ja metsäautotien varsilla, jossa monipuolinen kehitysluokkajakauma pinta-alasta n. 13,4 ha havupuuvaltaisia taimikoita, kasvatusmetsiä 17,2 ha ja uudistuskypsiä metsiä 7,9 ha.  Puustoa n. 2107 m3 sekä hakkuumahdollisuus n. 1268 m3, jota voi hyödyntää metsävähennyspohjan kautta verotusta pienentämään. Metsänhoitotyöt mm. taimikonhoidot tehty, ojastot kunnostettuja ja toimivia. Monikäyttömahdollisuuksien tuomaa lisäarvoa mm. metsästyksen ja luonnonantimien mahdollistamana (pääsy metsästysseuran jäsenyyteen mahdollinen) että Puolangan taajaman läheisyyden tuoman lisäarvon kautta( vajaa 6 km). Monipuolinen sijoituskohde, jossa puusto hyvässä kasvu-, arvokasvu- ja tuottovaiheessa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

On sähköinen panttikirja, joka voi joko siirtää kaupan yhteydessä uudelle omistajalle tai se voidaan tarvittaessa kuolettaa sovittaessa.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaan ja kiinteistö on metsätien osakkaana

Osuus yhteisiin Ei ole