Auhonkylässä n.17 km Puolangan kk:ltä n. 124,7 hehtaarin metsämääräala piki- ja metsäautotien varsilla, jossa pääosa metsäpinta-alasta n. 53,9 % havupuuvaltaisia nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä. Puustoa n. 5776 m3 ja hakkuumahdollisuus n. 1467 m3. Monikäyttötoimintojen tuomaa lisäarvoa mm. metsästyksen (pääsy metsästysseuran jäsenyyteen mahdollinen), luonnonantimien mahdollistamana ja Hautajoen sekä Ohtalammen rantamien tuoman lisäarvon kautta. Monipuolinen sijoituskohde, jossa puusto hyvässä kasvu-, arvokasvu- ja tuottovaiheessa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti osuudet yhteisiin maa- ja vesialueisiin.