Puolangan Lylykylässä kk:ltä n. 33 km Raivio määräalakiinteistö n. 20,8 hehtaaria. Kiinteistö rajautuu länsipuolella metsähallituksen maihin sekä erämaisiin ja luonnonkauniisiin Kaihlas- ja Risujärviin n. 1,35 kilometrin matkalla tarjoten monipuoliset puitteet metsästykseen-, kalastukseen, marjastukseen sekä monikäyttöön, jopa laavun tai erämaatukikohdan rakentamiseen.  Rakentamisen osalta mahdollisuus hakea poikkeamisluvalla kunnalta suunnittelutarveratkaisulla rakennuslupaa(kiinteistö hinnoiteltu metsä- ja monikäyttökiinteistönä). Puusto pääosin varttunutta ja uudistuskypsää metsää. Hakkuita kohteessa ei ole tehty, joten metsän jatkokehitystä sekä hoitoa voi tehdä omista lähtökohdistaan. Kokonaispuusto n.1330 m3 ja hakkuumahdollisuus n.1000 m3. Monikäyttöinen sekä kehitysmahdollisuuksia tarjoava sijoituskohde. Kuvia  ja drone lentovideo löytyvät esitteen liitteenä. Päivitetty puuttuneet kuvion 12 tiedot metsäarvioon.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Rakentamisoikeutta ja kunnan poikkeamistarvelupaa ei ole selvitetty tai haettu. Lisätietoja saa Puolangan kunnan rakennustarkastajalta Heikki Mikkoselta p.044 595 0539

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Valtion maiden kautta vanhana karttatienä, joka osalta vaatii valtion kanssa tehtävän tiesopimuksen mutta järkevintä olisi kokonaisuuden kannalta lainhuudon jatkeena olevassa lohkomistoimituksessa ja siihen liittyvässä tierasitetoimituksessa vaatia toimitusinsinööriltä tierasiteoikeutta Valtion maan kautta, jolloin lohkottavalle kiinteistölle saisi autolla ajettavan tien helposti.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti osuudet yhteisiin vesialaueisiin Kaihlas- ja Risujärviin