Tervahauta kiinteistö 12,785 hehtaaria Puolangan kk:ltä n. 24 km Puokiolla tiestöjen varrella. Puusto pääosin juuri kasvatuslannoitettuja varttuneita kasvatusmetsiä 7,7 ha (60,6 % pinta-alasta). Kokonaispuusto n. 1065 m3, josta hakkuumahdollisuus n. 100 m3. Vaalan ja Puolangan kelkkareitti kulkevat palstojen välistä ja monipuoliset mahdollisuudet mm. metsästykseen sekä Puokion Metsästäjät ry:n metsästysseurueeseen pääsyyn. Monipuolinen puuhastelu- ja sijoituskohde, jossa metsä parhaassa tuotto- ja arvokasvuvaiheessa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti ja tieosakkuus Lautinkankaan metsäautotiehen

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti osuudet yhteisiin maa ja vesialueisiin