Näppärän kokoinen Uusi-Piekko metsätila 8,13 ha Puolangan kk:ltä n. 29 km tuottoisia havupuuvaltaisia nuoria- ja varttuneita kasvatusmetsiä pääosin 66,6 % pinta-alasta (5,2 ha) tuoreilla kasvupohjilla. Puustoa arvion vuonna 2017 perusteella n. 497 m3. Hakkuumahdollisuus n. 130 m3. Monikäyttömahdollisuuksien tuomaa lisäarvoa mm.  Länkilampien rantojen n. 60 m, metsästyksen että Paljakan laskettelukeskuksen läheisyyden sekä yhteisten maa- ja vesialueiden tarjoamana. Monipuolinen sijoituskohde ja puuhapalsta, jossa metsät parhaassa arvokasvu- ja tuottovaiheessa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaisesti, Metsäautotiekunnan osakas.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaisesti