Latvastenjoen rantaa kilometri

Elämäjärventien varressa Pyhäjärven ja Haapajärven rajalla metsäkiinteistö. Kohteelle tuo monimuotoisuutta palstan läpi virtaava  Latvastenjoki. Joen länsipuolisen palstan puut korjattu Metsähallituksen maiden kautta, koska joesta ei pääse yli. Pääosin hyvin hoidetut ja harvennetut havupuuvaltaiset puustot. Viimeisimmät hakkuut tehty alkutalvesta 2021. Kasvatusmetsiä lähes 70 prosenttia pinta-alasta. Maapohjat vaihtelevat lehtomaisista kankaista kuivan kankaan rämeisiin. Perkaustarpeita pikkutaimikoissa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset viimeistään 25.10.2021 oheisesta Tee tarjous -linkistä tai sähköpostilla tai muulla tavoin kirjallisena välittäjälle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

sähkölinja palstan reunassa

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Yleisen tien varressa (Elämäjärventie), länsipuolen metsätiehen ei tieoikeutta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet Hiidenniemen Jakokunnan yhteisiin maa- ja vesialueisiin kiinteistörekisteriotteen mukaisesti