Myytävänä Pyhäjoen Kopistossa kahteen palstaan jakautuva metsämääräala

Pyhäjoen Kopistossa myynnissä kahteen palstaan jakautuva metsämääräala. Toinen palstoista rajautuu Vihannintiehen ja toinen palstoista on Tervaojan varrella.

Määräalalla runsaasti hakkuumahdollisuuksia ja monipuolinen kehitysluokkajakauma.

Lohkominen voidaan tehdä niin, että myytävät palstat jätetään kantakiinteistöksi ja myyjälle jäävä tontti Pyhäjoen keskustassa (pinta-ala noin 0,8 ha) lohkotaan määräalaksi. Lohkomiskulut kohdistetaan kuitenkin kantakiinteistön ostajalle. Lohkomiskulu tällöin Maanmittauslaitoksen hinnaston mukaan on 1080 euroa.

Vihannintien varrella olevalle palstalle myyjä on tehnyt sopimuksen Pyhäjoen kunnan kanssa retkeilyreitin perustamisesta. Polku kulkisi Liminkaojan lähettyvillä vanhaa kulku-uraa myötäillen.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinnitykset poistetaan myytävän määräalan osalta myyjän kustannuksella ja määräala myydään kiinnityksistä ja panttauksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kuuluvat kauppaan määräalan pinta-alan mukaisessa suhteessa