Myydään hyvänmallinen määräala Pyhäjoen Parhalahdelta. Määräala rajoittuu Oravaistentiehen.

Myynnissä Pyhäjoen Parhalahdella Oravaistentiehen rajoittuva määräala. Oravaistentiellä meneillään parannushanke, mutta hankkeen rahoitus on jo pääosin kerätty maanomistajilta.

Kiinteistölle on suunniteltu Fennovoiman toimesta kahta voimajohtolinjaa. Määräalan myyjä on tehnyt Fennovoiman kanssa sopimuksen, joka oikeuttaa Fennovoiman jo ennen lunastuslain mukaista ennakkohaltuunottoa rakentamaan Hanhikivi-Hanhela 2*400 kV ja Hietalahti_Valkeus 2*110kV -nimiset voimajohdot tämän kiinteistön kautta sopimuksessa määritellyin ehdoin. Fennovoima on jättänyt lunastus- ja ennakkohaltuunottopäätöksen työ- ja elinkeinoministeriölle 27.2.2019. Korvaukset lunastettavasta linjasta maksetaan ostajalle. Ohessa on kartta, josta ilmenee suunniteltujen voimajohtojen sijainti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset. Myyjä pidättää itsellään osuudet yhteisiin alueisiin.