Myytävänä Pyhäjoen Keskikylällä metsätila runsailla hakkuumahdollisuuksilla

Pyhäjoen Keskikylällä myynnissä neljään palstaan jakautuva metsätila.

Kaksi palstoista sijaitsee Vihannintien varrella ja muille palstoille on tehty penkkatie Riemulantieltä, joten palstojen saavutettavuus on hyvä.

Kiinteistöllä on runsaasti hakkuumahdollisuuksia; lähes kaikki kuviot tulisi käsitellä.

Riemulantieltä lähettyvillä olevan palstan ojalinjat on paikoin hakattu auki, mutta ojia ei ole kaivettu. 

Kuviolla 171 on pieni metsälakikohde (kallio). 

Äskettäin rakennetun sähkölinjan osalta on menossa lunastustoimitus, josta korvaukset maksetaan myyjälle. Ohessa karttaote lunastettavasta alueesta, kiinteistö maalattu punaisena, johtoaukea hieman erisävyisenä punaisena ja reunavyöhyke sinisenä. Toimituksessa lunastetaan vain käyttöoikeus voimalinjaa varten, joten varsinaista maapohjaa ei lunasteta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöillä on kiinnityksiä ja rasitteita, jotka vaativat myyntiluvan ja suostumusten saantia muilta osapuolilta. Tämä voi viivästyttää kohteen kaupan solmimista kolme-neljä viikkoa. Kun asiat saadaan niiltä osin kuntoon, kohde voidaan myydä rasituksista ja kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kuuluvat kauppaan