Pyhtään Heinlahdessa pieni metsäpalsta, jolla myös osayleiskaavan mukainen OKT-tontti.

Metsäpalsta, tie menee palstan läpi. Harventamatonta kasvatusmetsää, pieni kallioalue. Suolinnantien idän puolella rakennuspaikka kaavamerkinnällä AT, jonka pinta-ala on noin 0,6 ha. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen ja talousrakennuksia. Asuntojen määrä enintään 2 kpl. Asuntojen kerrosalan enimmäismäärä 300 m2, talousrakennusten 60 m2. Lisätietoja Pyhtään rakennusvalvonnalta. Alueella ei ole vesi/viemäriverkostoa. Osuus Suolinnan yksityistiehen.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Heinlahden osayleiskaava

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset rasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Suolinnan yksityistie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset osuudet