Tiehen rajoittuva kasvatusmetsävaltainen palsta Pyhtäällä

Rauduskoivuvaltainen metsätila. Tilan etelärajaa pitkin kulkee lähes koko matkan Hattarintie, toinen, kevyempirakenteinen tie kulkee tilan poikki. Tilalla on varastorakennus. Kuvioilla 3, 6 ja 8 on Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso ry:n valtakirjalla myymä leimikko, josta on hakkuusopimus UPM Kymmenen kanssa. Kuviolla 3 hakkuutapa on harvennus, kuvioilla 6 ja 8 avohakkuu. Leimikko siirtyy kaupan mukana uudelle omistajalle.

 

Kuvio 5 on metsälain 10§:n tarkoittama tärkeä elinympäristö. Kuviolla 4 ja 5 on Suomen metsäkeskuksen kanssa tehty ympäristötukisopimus, joka on voimassa 31.12.2023 saakka. Tämän jälkeen alueelle voi tehdä uuden ympäristötukisopimuksen. Kuvio 4 ei ole metsälakikohde.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Alue on yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset rasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset tieoikeudet

Osuus yhteisiin Ei ole