Runsaspuustoinen määräala kolmessa palstassa Pattijoen Ylipään ja Kopsan välimaastossa. Puusto pääosin varttunutta ja uudistuskypsää metsää jossa reilusti hakkuumahdollisuuksia. Suurimmalle palstalle kulkuoikeudet Hongistontieltä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso karttaote ja rekisteriote

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin jäävät kantatilalle