Myytävänä metsästä ja pellosta koostuva kiinteistö Vihannin Korvenkylällä. Tarjouksen voi tehdä koko kiinteistöstä tai pelkästään noin 2,97 hehtaarin peltoalueesta tai pelkästään metsäalueesta. 

Vihannin Korvenkylällä myytävänä taimikkovaltainen metsätila, johon kuuluu noin 2,97 ha peltoa. Pellot ovat vuokraviljelyksessä ja vuokrasopimus päättyy 31.1.2021. Pellot ovat EU-tukikelpoisia.

Metsäpalstalle on kuljettu kartassa näkyvää reittiä pitkin. Reitti alkaa penkkatienä ja jatkuu ajourana, jota on käytetty talvitienä ja palstalle saakka on ajettu puutavara-autoilla.

Muokattu 23.5.2019: Lisätty elinympäristökartta. Tilalla on luonnontilaisia soita, joista osa on luokiteltu Metsäkeskuksen toimesta muiksi arvokkaiksi elinympäristöiksi. Lisäksi kuviolla 1 on metsälain suojelema kangasmetsäsaareke. Kyseiset kohteet näkyvät elinympäristökartalla. Metsäsertifiointikriteeristöihin kuuluu, ettei luonnontilaisia soita saa uudisojittaa.

Tarjouksen voi tehdä myös pelkästään peltoaluuesta tai pelkästään metsäalueesta. Tällöin pelto myydään määräalana ja lohkomiskulut kohdistuvat pellon ostajalle.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset