Myytävänä kaksi rinnakkaista kiinteistöä Vihannin Ohimaanperällä.

Vihannin Ohimaanperällä myytävänä kaksi rinnakkaista metsäkiinteistöä.

Kohteella vaihteleva kehitysluokkajakauma ja jonkin verran hakkuumahdollisuuksia lähivuosina.

Kiinteistöille ei ole virallista kulkuoikeutta, mutta kiinteistöille on kuljettu kartassa näkyviä kulku-uria pitkin.

Peltoon ei kohdistu EU-tukioikeuksia eikä se ole ollut aktiivisessa viljelyssä viime vuosina. Pelto ei ole kuitenkaan vesottunut.

Arviosta lisätietoja antaa Raimo Kovalainen numerosta 0500 180143 tai sähköpostilla raimo.kovalainen@mhy.fi

Välittäjä on lomalla 8.7-2.8.2021. Tuuraajana tänä aikana Tarja Manninen, johon voi olla yhteydessä sähköpostilla tarja.manninen@mhy.fi tai puhelimella 0400 807229.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistöt sijaitsevat Vihannin kirkonkylän osayleiskaava-alueella kaavamerkinnöillä M (Maa- ja metsätalousvaltainen alue) ja MT (Maatalousalue)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteiden mukaiset

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöillä on kiinnityksiä ja rasitteita, jotka vaativat myyntiluvan ja suostumusten saantia muilta osapuolilta. Tämä voi viivästyttää kohteen kaupan solmimista kolme-neljä viikkoa. Kun asiat saadaan niiltä osin kuntoon, kohde voidaan myydä rasituksista ja kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole