Runsaspuustoinen määräala yhdessä palstassa Piehingin Ylipäässä. Tasapainoinen puuston ikärakenne, mahdollisuuksia niin harvennuksiin kuin uudistushakkuisiinkin. Tie palstan laitaan.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole