Myytävänä Vihannin taajaman läheisyydessä Saarelanjärven rannalla runsaspuustoinen metsätila, jolla rakennuksia ja peltoja.

Myytävänä Raahen Vihannissa Utusentien varrella runsaspuustoinen metsätila. Kiinteistöllä sijaitsee myös noin kolme hehtaaria vanhoja peltoja ja vanha maalaistalo piharakennuksineen.

Pellot eivät ole EU-tukien piirissä eikä niitä ole aktiivisesti viljelty vuosiin. Pellot eivät ole kovin voimakkaasti pajuttuneita, joten niihin voisi olla mahdollista hyödyntää tänä vuonna voimaantulevaa metsittämistukea.

Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1964 rakennettu asuinrakennus, joka on ollut kylmiltään muutamia vuosia. Pihapiirissä sijaitsee myös vanhoja talousrakennuksia mm. sauna ja vanha riihi. Kiinteistöllä on lisäksi vuonna 1985 rakennettu puurakenteinen käyttökelpoinen konesuoja, jonka pinta-ala on noin 200 m2 sekä suhteellisen hyväkuntoinen parilato. Kiinteistöllä on sähkö- ja vesiliittymät.

Kiinteistö sijaitsee Vihannin kirkonkylän yleiskaava-alueella. Kaava liitteenä. Kaavassa kiinteistö on pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Saarelanjärven rannassa on merkintä uhanalaisen tai silmälläpidettävän kasvin esiintymisestä. Saarelanjärven ympärille on merkitty rantavyöhyke 150 m leveydeltä. Rantavyöhykkeelle rakentaminen edellyttää rantarakentamisen poikkeamiskäsittelyä MRL 72§ tai asemakaavoitusta. Yleiskaavakartta liitteenä.

Kiinteistöllä sijaitsee kunnan ylläpitämä Sauvonmäen hiihtolatu. Latupohjasta on aikoinaan tehty sopimus Vihannin kunnan kanssa, mikä sitoo myös kiinteistön mahdollista uutta omistajaa. Latukartta liitteenä.

Kiinteistöstä on myyty erillinen määräala 12.2.2021.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Vihannin kirkonkylän osayleiskaava

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus Utusen yksityistiehen

Osuus yhteisiin On