Myytävänä metsämääräala erinomaisella sijainnilla Vihannin pohjoispuolella.

Vihannin pohjoispuolella Ahonpääntien varrella metsämääräala. 

Tila koostuu asiallisesti viljellyistä taimikoista sekä päätehakkuukypsästä metsästä. 

Pieni nurkka määräalasta kuuluu pohjavesialueeseen. Määräala sijaitseen Vihannin kirkonkylän osayleiskaava-alueella kaavamerkinnällä maa- ja metsätalousvaltainen alue.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Vihannin kirkonkylän osayleiskaava kaavamerkinnällä maa- ja metsätalousvaltainen alue

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöön kohdistuu kiinnittämätön kiinnitys

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukainen

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kuuluvat kauppaan määräalan pinta-alan mukaisessa suhteessa.