Kahden kiinteistön muodostama kokonaisuus kahdessa palstassa Saloisissa. Harvennettavaa sekapuustoa ja taimikonhoitotarpeita, runsaasti koivua vaikka polttopuuksi. Hyvät kulkuyhteydet molemmille palstoille.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava merkinnällä M/s.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso rekisteri- ja karttaotteet

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso Salkkarin rekisteriote