Runsaspuustoinen metsätila jolla neljä kaavoitettua mökkitonttia Ylä- Vuolujärven rannassa. Reilusti välittömiä hakkuumahdollisuuksia.

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Kaavakartat liittenä

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Ranta-asemakaava

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso liitteenä oleva rekisteriote