Hyväpuustoinen metsätila yhdessä palstassa Hummastinvaaralla 8-tien ohituskaistojen kohdalla. Puustoa eri ikäluokissa, runsaasti hakkuumahdollisuuksia. Koko palsta hyväkuntoisen tien varrella.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso rekisteriote

Osuus yhteisiin Ei ole